Het is zomer 2018 Dan komt  Willem (voor echte vrienden Sjakie ) onverwachts langs. Sjakie heeft een prachtige drone meegenomen.  Dus de drone de lucht in en foto’s en video’s maken.

Op deze bladzijde heb ik een overzicht van prachtige plaatjes van ons dorp. Dus mooie dingen van ons dorp wil ik graag delen. Ik denk dat veel inwoners dit ook heel leuk vinden. Je eigen dorp , je eigen huis eens te zien vanuit de lucht. Natuurlijkzijn het opnames van uit het jaar 2018. Maar ik ken nu wel het dorp heel goed. Er is in al die jaren nog maar weinig veranderd. Alleen het achterste geddelte van onze tuin is nu wel heel anders ingevuld. Misschien komt Sjakie nog eens met zijn drone om dit weer eens opnieuw te doen.


Foto 1 ons totale terrein.. Foto 2  Het achterste gedeelte wat toen nog bijna weiland was. Foto 3. vanaf de achterkant ons terrein.

Dit is dus ons plekje.